Հայաստան

рус հայ eng

Անհատ բաժանորդներին

Անձնական գրասենյակ  

«Լիդեր» հետվճարային սակագնային փաթեթներLeader S Leader X Leader M Leader L Սակագներ` ներառված րոպեները, SMS-ները, MB-ները սպառելուց հետո Ծառայություններ

Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

2000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

Beeline ցանցի ներսում

5000 րոպե

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

100 րոպե

դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

100 SMS

Ինտերնետ

300 MB

 


Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

3000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

Beeline ցանցի ներսում

1000 րոպե

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

120 րոպե

դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

100 SMS

Ինտերնետ

300 MB

 


Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

4000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

Beeline ցանցի ներսում

5000 րոպե

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

200 րոպե

դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

200 SMS

Ինտերնետ

500 MBԱմսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

6000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

Beeline ցանցի ներսում

5000 րոպե

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

300 րոպե

դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

300 SMS

Ինտերնետ

1000 MB


Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

 

  դեպի Beeline բջջային ցանց

 

  փակ խմբի անդամների միջև

դր.

  դեպի Beeline բջջային ցանց

10 դր.

դեպի ֆիքսված և տեղական այլ բջջային ցանցեր /ՀՀ և ԼՂՀ/

25 դր.


SMS, մեկ հաղորդագրության արժեք


փակ խմբի անդամների միջև

5 դր.

դեպի տեղական բջջային ցանցեր

10 դր.

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

10 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.


MMS, մեկ հաղորդագրության արժեք


դեպի Beeline բջջային ցանց

25 դր.

դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

25 դր.

դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.


Mobile Internet1, մեկ մեգաբայթի արժեք


1MB փոխանցված/ստացված տվյալների արժեք

5 դր.


Միջազգային կապի ծառայություններ 2


Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:
Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 60 րոպե:
Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:
«Լիդեր» ՍՓ փաթեթները ամբողջովին տրամադրվում են ամսվա առաջին օրվա միացման դեպքում:
Այլ օր միանալու դեպքում բաժանորդային վարձը, ինչպես նաև րոպեները, SMS և ՄԲ-երը հաշվարկվում են համապատասխան ամսվա ընթացքում մնացած օրերի:
1Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. Բջջայկին  GPRS – Ինտերնետ  ծառայության համար  – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:
GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`  պահումը հավասար է 1 դրամ):
Փաթեթների մնացորդների ստուգում՝ 067406 համարով:
2 Միջազգային ելքային զանգերի համար գործում են ընկերության կողմից հաստատված սակագները:

Գնել!


Դառնալ բաժանորդ