Հայաստան

рус հայ eng

Անհատ բաժանորդներին

Անձնական գրասենյակ  

XLԸնդհանուր նկարագրություն Ծառայություններ

Միացման պայմաններ հետվճարային բաժանորդների համար

Ամսական բաժանորդային վարձ` յուրաքանչյուր համարի համար 200 դր.

Ամսական բաժանորդային վարձ` յուրաքանչյուր համարի համար,

200-500* դր.  
փակ խմբի1 բաժանորդներին անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար

Ձայնային ծառայությունների րոպեավարձ


Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

  դեպի Beeline բջջային ցանց

15 դր./րոպե

  դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15 դր./րոպե

  դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր

15 դր./րոպե

Ծառայություններ

SMS, հաղորդագրությունների ուղարկում


  փակ խմբի բաժանորդներին

դր.
  դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր 15 դր.

  դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.

MMS, հաղորդագրությունների ուղարկում


«փակ խմբի» բաժանորդների միջև

5 դր.

Դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15 դր.

Դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

50 դր.

Դեպի բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

Դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.

Շարժական ինտերնետի 1Mb փոխանցված/ստացված տվյալների արժեքը2

15 դր.

*Ամսավճարը կախված է ընկերությանը տրամադրվող համարների քանակից:

 

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

”Փակ խմբի” բաժանորդները միևնույն կազմակերպության անունով (միևնույն ՀՎՀՀ) գրանցվածհետվճարային համակարգի բաժանորդներն են:

Տվյալ   սակագնային փաթեթում տեղական հեռախոսային խոսակցությունը հաշվարկվում է ըստ ՎԱՅՐԿՅԱՆՆԵՐԻ`սկսած խոսակցության առաջին վայրկյանից:

2 Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. Բջջայկին  GPRS – Ինտերնետ  ծառայության համար  – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:

Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:

Օպերատորն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ անցկացնել Բաժանորդի հեռախոսահամարների քանակի դիտարկում: Հեռախոսահամարների քանակը փոփոխված լինելու դեպքում Օպերատորն իրավունք ունի համապատասխանաբար փոփոխելու սակագնային փաթեթով սահմանված յուրաքանչյուր համարի համար նախատեսված` Բաժանորդին պատկանող հեռախոսահամարների միջև անսահմանափակ զանգեր կատարելու համար ամսական բաժանորդային վարձը:

Գնել!


Դառնալ բաժանորդ