Հայաստան

рус հայ eng

Անհատ բաժանորդներին

Անձնական գրասենյակ  

«All Net» հետվճարային սակագնային փաթեթներAll Net 1 All Net 2 All Net 3 Սակագներ` ներառված րոպեները, SMS-ները, MB-ները սպառելուց հետո

Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

3500 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

700 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

100 SMS

Ինտերնետ

2500 MB

 


Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

5000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

1200 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

200 SMS

Ինտերնետ

5000 MB

 


Ամսական բաժանորդային վարձ (դրամ)

8000 դր.


 

Փաթեթում ներառված րոպեներ, SMS և MB


 

րոպեներ դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային և քաղաքային ցանցեր, ԱՄՆ և Կանադա

2400 րոպե

SMS դեպի տեղական բոլոր բջջային ցանցեր

200 SMS

Ինտերնետ

12000 MB


Մուտքային զանգեր

0 դր.

Տեղական ելքային զանգեր

 

  դեպի Beeline բջջային ցանց

 

  փակ խմբի անդամների միջև

դր.

  դեպի Beeline բջջային ցանց

15,9 դր.

դեպի ֆիքսված և տեղական այլ բջջային ցանցեր /ՀՀ և ԼՂՀ/

15,9 դր.


SMS, մեկ հաղորդագրության արժեք


փակ խմբի անդամների միջև

5 դր.

դեպի տեղական բջջային ցանցեր

10 դր.

դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

10 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

20 դր.


MMS, մեկ հաղորդագրության արժեք


դեպի Beeline բջջային ցանց

25 դր.

դեպի ՀՀ այլ բջջային ցանցեր

25 դր.

դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

55 դր.

դեպի միջազգային բջջային ցանցեր

299 դր.


Mobile Internet1, մեկ մեգաբայթի արժեք


1 MB փոխանցված/ստացված տվյալների արժեք

5 դր.


Միջազգային կապի ծառայություններ 2


Սակագնային փաթեթը հասանելի է միայն նոր միացումների դեպքում
Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների` սկսած 1-ին վայրկյանից:
Հետվճարային սակագնային փաթեթների մեկ զանգի առավելագույն տևողությունը 60 րոպե:
Սակագնային փաթեթը փոփոխելու դեպքում բաժանորդը համաձայնվում է տվյալ սակագնային փաթեթի բոլոր պայմաններին, այդ թվում նաև մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների նորից ակտիվացման անհրաժեշտության հետ և վճարել տվյալ ծառայությունների ակտիվացման վարձը, եթե այն նախատեսված է նոր սակագնային փաթեթով:
«All Net» ՍՓ փաթեթները ամբողջովին տրամադրվում են ամսվա առաջին օրվա միացման դեպքում:
Այլ օր միանալու դեպքում բաժանորդային վարձը, ինչպես նաև րոպեները, SMS և ՄԲ-երը հաշվարկվում են համապատասխան ամսվա ընթացքում մնացած օրերի:
1Փոխանցված/ստացված տվյալների ծավալը հաշվարկային ժամանակահատվածում կլորացվում է դեպի մեծ արժեքը. Բջջայկին  GPRS – Ինտերնետ  ծառայության համար  – մինչև 10 Կբ ճշտությամբ:
GPRS և WAP միացման ժամանակահատվածի սակագները կլորացվում են մաթեմատիկական օրենքներով (մինչև 0,5 դրամ ` 0 դրամ պահում, 0,5 դրամ և ավել`  պահումը հավասար է 1 դրամ):
Փաթեթների մնացորդների ստուգում՝ 067406 համարով:
2Միջազգային ելքային զանգերի համար գործում են ընկերության կողմից հաստատված սակագները:

Գնել!


Դառնալ բաժանորդ