Հայաստան

рус հայ eng

Անհատ բաժանորդներին

Անձնական գրասենյակ  

NeoNeo Այլ ուղղությունների և ծառայությունների սակագները և սակագները, որոնք գործում են 30-օրվա ժամկետը սպառելուց հետո ամսական բաժանորդային վարձը չվճարելու դեպքում*

Ամսական բաժանորդային վարձ

4990 դրամ


 

Զանգեր

 

Անսահմանափակ զանգեր դեպի ՀՀ Beeline բջջային ցանց

 


SMS

 

100 SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային ցանցեր

 


Ինտերնետ

2 ԳԲ շարժական Ինտերնետ


Ինտերնետ տան համար

Ինտերնետ տան համար Hi-Line Ինտերնետ մինչև 5 Մբ/վ


 Զանգեր Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)

15.9 դր.

Զանգեր  դեպի ՀՀ և ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր

15.9 դր.

Զանգեր դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր

15.9 դր.

SMS Beeline բջջային ցանցում (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)

15.9 դր.

SMS դեպի ՀՀ և ԼՂՀ այլ բջջային ցանցեր (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)

15.9 դր.

SMS դեպի միջազգային ցանցեր

20 դր.

MMS Beeline բջջային ցանցում

15.9 դր.

MMS դեպի տեղական այլ ցանցեր

15.9 դր.

MMS դեպի միջազգային ցանցեր

299 դր.

MMS դեպի Beeline բջջային ցանց ԱՊՀ երկրներում

19.9 դր.

Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ժամկետից հետո չվճարելու դեպքում)

50 դր.

Ինտերնետ (1 ՄԲ) (*ամսական ներառված շարժական Ինտերնետի սպառումից հետո)

19.9 դր.


Նշումներ`

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Տարիֆիկացումն իրականացվում է ըստ վայրկյանների:
Ներկայացված պայմանները գործում են 01.06.2016թ.-ից:
Ծառայությունների փաթեթին միանալու համար զանգահարեք 010700700 հեռախոսահամարին կամ կապնվեք ձեզ սպասարկող մենեջերի հետ:

Ծառայությունների փաթեթում ներառված ծառայությունների /այսուհետ` Ծառայություններ/ համար վճարումները իրականացվուն են Բաժանորդի կողմից` իր հաշվին “Նեո” ծառայությունների փաթեթի պայմանների մասին Համաձայնագրով նախատեսված միասնական գնի գումարը /այսուհետ` Ամսական վճար/ մուտքագրելու միջոցով, որից հետո Բաժանորդը իրավունք է ստանում 30 օրվա ընթացքում օգտվելու Ծառայություններից:

Եթե 30 օր հետո Բաժանորդը ունի բավարար գումար իր հաշվին, ապա հաշվից կգանձվի ամսական վճարը և ծառայությունների տրամադրումն ավտոմատ կերպով կերկարացվի նույն ժամկետով:

Ծառայությունը հասանելի է  կանխավճարային հաշվարկման համակարգի բոլոր սակագնային փաթեթների բաժանորդներին՝ բացառությամբ շարժական ինտերնետի «Infinity 512» , «Infinity 1024» և  «Drive» ՍՓ-ների բաժանորդներին:

Գործող Hi-Line Ինտերնետ բաժանորդները կարող են անցում կատարել “Նեո” ծառայությունների փաթեթին այցելելով մոտակա Beeline վաճառքի և սպասարկման գրասենյակը:

Hi Line ծառայությունից օգտվելու համար Բաժանորդը կարող է օգտագործել սեփական վերջնակետային սարքավորումները, որոնք պետք է համատեղելի լինեն Օպերատորի ցանցի հետ:

“Նեո”  ծառայությունների փաթեթի դիմաց 30 օր լրանալուց հետո Բաժանորդի կողմից ամսական վճարում չկատարելու դեպքում Օպերատորի կողմից Բաժանորդին մատուցվող Hi Line ծառայությունը ժամանակավորապես կասեցվում է:

Hi Line ծառայության կասեցման ամսաթվից սկսած մինչև 60 օրվա ընթացքում (ներառյալ վերջին օրը) բաժանորդի կողմից միասնական գնի վճարում չկատարելու դեպքում ծառայության մատուցումը դադարեցվում է, և Hi Line ծառայության պայմանագիրը լուծվում է առանց ծանուցման:

Ծառայությունների փաթեթի միասնական վճարի դիմաց բաժանորդը 30 օր ժամկետով բացի ֆիքսված ինտերնետից ստանում է հնարավորություն անսահմանափակ զանգեր կատարել միայն դեպի ՀՀ Beeline բջջային ցանց /ներցանցային/, օգտվել շարժական ինտերնետի սահմանված ծավալից, դեպի ՀՀ և ԼՂՀ բոլոր բջջային ցանցեր որոշակի քանակությամբ SMS ուղարկելու հնարավորությունից: Բոլոր այլ ուղղությունների ելքային զանգերի, ինչպես նաև ինտերնետի սահմանված ծավալը և sms-ների քանակը սպառելուց հետո նշված ծառայությունները պատվիրելու համար բաժանորդը պետք է լրացուցիչ վճարում կատարի համապատասխան ծառայությունների փաթեթով սահմանված սակագներով: Այն դեպքում եթե 30-օրյա ընթացքում բաժանորդը լրացուցիչ համալրել է իր հաշվեկշիռը և չի օգտագործել այդ գումարը, ապա 30-օրյա ժամկետը սպառվելուց հետո բաժանորդի կողմից համալրվող գումարը գումարվելու է չօգտագործված գումարին:

Ամսական  վճարը չվճարելու դեպքում հաշվեկշռի վրա գումար լինելու դեպքում Շարժական կապի ծառայությունները մատուցվելու են “Նեո” ծառայությունների փաթեթով սահմանված սույն էջի “Սակագներ” բաժնում նշված  պայմանների համաձայն, իսկ հաշվեկշռի վրա ընդհանրապես գումար չլինելու դեպքում շարժական կապի ծառայությունները կասեցվելու են միակողմանի (միայն մուտքային զանգեր ստանալու հնարավորությամբ), որից հետո Օպերատորը իրավունք ունի միակողմանի դադարեցնել շարժական կապի ծառայությունների պայմանագիրը:

Օգտագործված րոպեների, SMS-ների և մեգաբայթերի քանակը հնարավոր է ստուգել *113# հրահանգով:

Անցման արժեք* 200 դր.

 

Գնել!


Դառնալ բաժանորդ